ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 236 1,348 8 45 1,181
กันตัง 740 908 3 22 1,762
ย่านตาขาว 76 826 2 10 424
ปะเหลียน 785 776 2 3 762
สิเกา 194 307 0 0 479
ห้วยยอด 138 1,015 3 9 290
วังวิเศษ 42 648 0 40 64
นาโยง 129 767 4 30 721
รัษฎา 5 460 0 1 10
หาดสำราญ 2 126 0 0 442
  2,347 7,181 22 160 6,135