ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 236 1,410 8 45 1,184
กันตัง 745 910 3 22 1,763
ย่านตาขาว 76 827 2 10 424
ปะเหลียน 786 774 2 3 763
สิเกา 194 307 0 0 480
ห้วยยอด 138 1,014 3 9 290
วังวิเศษ 42 650 0 40 64
นาโยง 130 767 4 30 721
รัษฎา 5 461 0 1 10
หาดสำราญ 2 126 0 0 442
  2,354 7,246 22 160 6,141