ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 237 1,393 8 54 1,173
กันตัง 740 904 3 22 1,765
ย่านตาขาว 76 823 2 10 425
ปะเหลียน 782 783 2 3 764
สิเกา 191 306 0 0 479
ห้วยยอด 131 1,029 4 9 284
วังวิเศษ 41 648 0 40 63
นาโยง 127 768 4 29 711
รัษฎา 5 458 0 1 10
หาดสำราญ 2 126 0 0 436
  2,332 7,238 23 168 6,110