ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 237 1,386 8 53 1,167
กันตัง 738 899 3 22 1,745
ย่านตาขาว 75 823 2 10 424
ปะเหลียน 781 780 2 3 762
สิเกา 192 311 0 0 476
ห้วยยอด 122 1,027 4 9 284
วังวิเศษ 40 636 0 40 67
นาโยง 127 768 4 29 711
รัษฎา 5 457 0 1 10
หาดสำราญ 2 124 0 0 436
  2,319 7,211 23 167 6,082