ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 236 1,353 8 45 1,187
กันตัง 746 909 3 22 1,765
ย่านตาขาว 76 827 2 10 424
ปะเหลียน 788 776 2 3 775
สิเกา 250 306 0 0 424
ห้วยยอด 138 1,018 3 9 291
วังวิเศษ 42 649 0 40 65
นาโยง 130 768 4 30 721
รัษฎา 5 462 0 1 10
หาดสำราญ 2 126 0 0 443
  2,413 7,194 22 160 6,105