ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 235 1,350 8 45 1,178
กันตัง 742 906 3 22 1,761
ย่านตาขาว 76 826 2 10 424
ปะเหลียน 783 775 2 3 761
สิเกา 192 307 0 0 478
ห้วยยอด 135 1,030 4 9 285
วังวิเศษ 39 650 0 40 63
นาโยง 129 767 4 29 716
รัษฎา 5 460 0 1 10
หาดสำราญ 2 126 0 0 442
  2,338 7,197 23 159 6,118