ข้อมูลสถานะในชุมขน รายอำเภอ
ประเภทสถานะในชุมขน
อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต. อื่นๆ
เมืองตรัง 236 1,760 9 53 1,160
กันตัง 750 1,381 6 20 1,540
ย่านตาขาว 75 841 2 9 413
ปะเหลียน 766 964 2 3 755
สิเกา 8 714 0 0 644
ห้วยยอด 127 1,428 4 9 285
วังวิเศษ 42 645 0 39 66
นาโยง 128 776 4 29 705
รัษฎา 5 541 0 1 10
หาดสำราญ 2 138 0 0 435
  2,139 9,188 27 163 6,013