ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนคงเหลือ รายสถานบริการ
ปรับแก้ TypeArea บนฐานข้อมูล HDC
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
06 ห้วยยอด 5,473 96 5,377 98.25
03 ย่านตาขาว 13,364 274 13,090 97.95
10 หาดสำราญ 3,161 84 3,077 97.34
09 รัษฎา 1,433 44 1,389 96.93
04 ปะเหลียน 6,952 277 6,675 96.02
07 วังวิเศษ 4,245 184 4,061 95.67
05 สิเกา 2,554 147 2,407 94.24
02 กันตัง 4,646 297 4,349 93.61
08 นาโยง 2,910 304 2,606 89.55
01 เมืองตรัง 13,691 1,545 12,146 88.72
รวม 58,429 3,252 55,177 94.43
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ เวลา 2018-09-20 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ เวลา 2018-09-20 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง เวลา 2018-09-20 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ เวลา 2018-09-20 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ เวลา 2018-09-20 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน 32 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหนือ ตำบลคลองลุ จำนวน 7 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน 5 ครั้ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด จำนวน 5 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามเหนือ จำนวน 5 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ