ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนคงเหลือ รายสถานบริการ
ปรับแก้ TypeArea บนฐานข้อมูล HDC
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
03 ย่านตาขาว 13,364 552 12,812 95.87
06 ห้วยยอด 5,473 265 5,208 95.16
10 หาดสำราญ 3,161 175 2,986 94.46
04 ปะเหลียน 6,952 450 6,502 93.53
09 รัษฎา 1,433 102 1,331 92.88
07 วังวิเศษ 4,245 339 3,906 92.01
02 กันตัง 4,646 407 4,239 91.24
05 สิเกา 2,554 261 2,293 89.78
01 เมืองตรัง 13,691 1,965 11,726 85.65
08 นาโยง 2,910 445 2,465 84.71
รวม 58,429 4,961 53,468 91.51
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานเคียน ตำบลวังมะปราง เวลา 2019-02-18 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างแล่น เวลา 2019-02-18 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิพัง เวลา 2019-02-18 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิพัง เวลา 2019-02-18 00:00:00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหนือ ตำบลคลองลุ เวลา 2019-02-18 00:00:00
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิพัง จำนวน 2 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงจรเข้ จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานเคียน ตำบลวังมะปราง จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างแล่น จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหนือ ตำบลคลองลุ จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ