ตรวจสอบข้อมุลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนคงเหลือ รายสถานบริการ
ปรับแก้ TypeArea บนฐานข้อมูล HDC
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
06 ห้วยยอด 5,473 68 5,405 98.76
03 ย่านตาขาว 13,364 181 13,183 98.65
10 หาดสำราญ 3,161 67 3,094 97.88
04 ปะเหลียน 6,952 166 6,786 97.61
05 สิเกา 2,554 76 2,478 97.02
07 วังวิเศษ 4,245 143 4,102 96.63
02 กันตัง 4,646 196 4,450 95.78
01 เมืองตรัง 13,691 1,106 12,585 91.92
09 รัษฎา 1,433 118 1,315 91.77
08 นาโยง 2,910 288 2,622 90.1
รวม 58,429 2,409 56,020 95.88
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
เวลา
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
จำนวน ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ